Semnatura electronica ANAF Semnatura electronica SEAP Semnatura electronica CNAS Reinnoire certificat digital

Semnătura electronică, în accepţiunea Legii 455/2001, reprezintă date în format electronic, care sunt ataşate sau asociate altor date, tot în formă electronică, şi care servesc drept metodă de identificare. Practic, semnătura electronică este soluţia perfectă pentru desfăşurarea comunicării de afaceri exclusiv prin mijloace electronice. Semnătura electronică cu valoare legală îţi oferă garanţia integrităţii, autenticităţii şi nerepudierii mesajelor şi documentelor electronice, făcând legătura neechivocă între informaţiile semnate şi semnatar.

 

Pachetul Semnătură Electronică oferit de Unitrade Systems in colaborare cu  Cert Digital furnizor de servicii de cetificare acreditat conform sitului e-guvernare.ro oferă toate elementele necesare creării semnăturii electronice cu valoare legală:

semnatura electronica ANAF SEAP CNAS

 

* Valabilitatea certificatului digital calificat este de  1 an de la emitere.

* Reinnoirea certificatului digital poate fi facuta indiferent de autoritatea emitenta anterior (certsign , digisign  , certdigital , alfasign , transsped) si se poate face pe orice dispozitiv criptografic aflat in posesia clientului

 

Functionalităti :

Acest pachet vă asigura dreptul de a :

- Semna si trimite electronic documente la diverse institutii precum ANAF , SEAP , CNAS , ONRC , ITM , CSSP monitorul oficial , CNVM , depozitul central
- Depune declaraţii fiscale la ANAF
- Participa la licitaţii electronice prin SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice)
 

- Raportari online la CNAS pentru medici si farmacisti
- Accesa servicii on-line oferite de instituţiile statului


  Semnatura electonica confera posesorului si o serie de avantaje cum ar fi :

- documentele semnate electronic pot fi trimise de dumneavoastra chiar din fata calculatorului pe mail rapid si usor scutindu-va de timpul pierdut la diferite ghisee ca in cazul documentelor tiparite

- costurile reduse in comparatie cu tiparirea , organizarea , arivarea sau casarea documentelor de pe print

- semnatura electronica are valoare legala in conformitate cu legislatia romana iar in cazul unui litigiu valaorea legala a documentului semnat electronica de dumneavoastra nu poate fi contestata

- semnatura electronica identifica fara ambiguitate partile care sunt implicate in trimiterea respectiv primirea documentului electronic si ofera certitudinea faptului ca documentul nu a fost modificat dupa semnara electronica.


Pentru a obtine pe loc certificatul digital pe baza caruia se poate emite semnatura electronica vino la sediul nostru din Iasi str. Sfantul Lazar 31-33 cu urmatoarele acte :

O persoana care solicita un certificat digital poate fi incadrata in unul din cazurile de mai jos:

Cazul 1: Emiterea certificatului se face pentru o persoana fizica (pe certificat nu apar date despre nicio societate comerciala). In acest caz, persoana fizica se poate inregistra la ANAF pentru a depune declaratiile pentru firma X sau pentru mai multe firme.

Documentele necesare in aceasta situatie sunt:

- CI original si copie

- Contract de Prestări Servicii de Certificare primit pe mail in momentul efectuarii cererii

- Declaraţia Acord (primita tot pe mail)

- Dovada platii

 

Cazul 2: Emiterea certificatului se face pentru o persoana fizica care este administratorul societatii comerciale pentru care se doreste certificatul digital. In acest caz, pe certificat apar date despre societate.

Documentele necesare in aceasta situatie sunt:

- CI original si copie

- Contract de Prestări Servicii de Certificare primit pe mail in momentul efectuarii cererii

- Declaraţia Acord (primita tot pe mail)

- Dovada platii

- C.U.I in original si copie “conform cu originalul”

- Certificat Constatator de la Registrul comertului din care reiese ca persoana fizica este administratorul societatii comerciale pentru care se cere certificatul digital

 

Observatie: Certificatul Constatator de la Registrul comertului din care reiese ca persoana fizica este administratorul societatii comerciale este necesar numai daca se doreste ca in semnatura electronica sa apara date despre societatea comerciala. Daca nu se doreste acest lucru, suntem in cazul 1 si nu mai este necesar acest certificate constatator

Cazul 3: Emiterea certificatului se face pentru o persoana fizica care NU este administratorul societatii comerciale pentru care se emite certificatul digital, dar pe certificat se doreste sa apara date despre societate.

Documentele necesare in aceasta situatie sunt:

- CI original si copie

- Contract de Prestări Servicii de Certificare primit pe mail in momentul efectuarii cererii

- Declaraţia Acord (primita tot pe mail)

- Dovada platii

- C.U.I in original si copie “conform cu originalul”

- Imputernicire din partea societatii comerciale pentru persoana fizica pe numele careia se emite certificatul

 

Pentru  o persoana fizica care a aplicat pentru  reinnoirea certificatului digital sa se poata inregistra la ANAF pentru depunerea declaratiilor pentru orice societate comerciala, sunt necesare urmatoarele acte (pentru fiecare firma in parte):

- Confirmarea semnaturii digitale care se realizeaza in felul urmator: pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea declaratii electronice, se descarca documentul de confirmare, acesta se semneaza electronic folosind semnatura proprie, il transmitem pe e-mail la furnizorul certificatului (confirmare@certdigital.ro), se primeste contrasemnat de furnizor, iar apoi il incarcam pe site-ul www.anaf.ro la sectiunea Declaratii electronice subsectiunea Reinnoire ceritificate

- formularul 150 listat, pe care sa fie semnătura şi ştampila contribuabilului pentru care se depun declaraţiile (acest formular se obtine de pe pagina www.anaf.ro la sectiunea Declaratii Electronice ---> Inregistrare Certificate Calificate) (pentru cazul in care se opteaza pentru emiterea unui certificat nou);


Pentru a vedea lista cu declaratiile fiscale ce pot fi depuse la ANAF utlilizand certificatul digital de semnatura electronica  urmareste linkul : declaratii fiscale semnatura electronica

 

  GASITI AICI LISTA CU DISPOZITIVELE USB FOLOSITE PENTRU REINNOIREA CERTIFICATULUI DIGITAL SI FLUXUL PARCURS PENTRU EMITEREA CERTIFICAT DIGITAL

TOATE PRETURILE DE PE ACEST SITE CONTIN TVA